Öğretim Üyesi Alım İlanı

Google Chrome üzerinden bağlantıda java hatası yaşndığından dolayı ilan metni görüntülenememektedir. İlan metni için buraya tıklayınız. 

 

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 10.02.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.02.2022

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Ortaçağ Tarihi alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

- İslam Bilim, Kültür ve Medeniyet Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

-Resim ya da Grafik alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Yönetim-Organizasyon alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

- İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Organizasyon ve Yenilikçi İş Davranışı ve Yaratıcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde akademik yayın yapmış olmak.

- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim kurumlarında İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

- Veri Yapıları ve Algoritmalar, Sezgisel Optimizasyon, Veri Analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde akademik yayın yapmış olmak.

- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim kurumlarında İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

- Eğitim Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Okul Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına ilişkin çalışmalar yapmış olmak

6

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

- Grafik Tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

7

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.

- Sinirbilim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

- Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

-Polimer Bilim ve Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.

-Polimer kompozitler, termoplastik polimer kompozitler, polimer ve polimer kompozit malzemelerin üretimi konularında SCI veya SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınları ve bilimsel çalışmaları olmak.

9

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları ve çalışmaları olmak.

10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

-Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

-Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında, SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları olmak.

-ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 85 veya üstü puan almış olmak.

11

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.

- Mimari Tasarım alanında yüksek lisans mezunu olmak.

- Bina Bilgisi alanında doktora yapmış olmak.

- Mimari Anlatım Dili bilgi ve deneyimine sahip olmak.

- Mimarlık eğitimi konusunda akademik çalışmaları bulunmak.

12

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Mimar olmak; Mimarlık ve tasarımda Bilgi Teknolojileri sahasında uzman olmak.

- Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri konusunda çalışmalara sahip olmak.

13

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.

- Mimari Tasarım alanında yüksek lisans mezunu olmak.

- Kent-Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak.

- Tasarım dersi deneyimine sahip olmak.

14

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

REHBERLİK VE

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Özel gereksinimli çocuğu olan aileler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
 8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)
 9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
 10. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 11. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. İkametgâh
 15. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım dosya, 7 adet cd veya 7 adet flash disk.

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)
 9. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
 11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
 12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. İkametgâh
 15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
 16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım dosya,  5 adet cd veya 5 adet flash disk.

 

NOT: Dilekçe ve Formları indirmek için Internet Explorer, Firefox, Yandex veya Maxthon browserlarını kullanınız. Google Chrome'da yapılan yeni güncelleme sebebiyle dosyalar indirilememektedir.

 

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041