Öğretim Üyesi Alım İlanı

Google Chrome üzerinden bağlantıda java hatası yaşndığından dolayı ilan metni görüntülenememektedir. İlan metni için buraya tıklayınız. 

 

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 22.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 06.05.2022

SIRA

FAKÜLTE / BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Mimar olmak.

- Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi üzerine dersler vermiş olmak.

- Mimarlık Tarihi, Koruma ve Müzecilik alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş olmak.

- Ders verebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

2

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

PROFESÖR

1

- Doçentliğini Uygulamalı Psikoloji alanında almış olmak.

- Kişilik ve Psikolojik Testler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

PROFESÖR

1

- Klasik Türk Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Deneysel Edebiyat, Mitoloji ve Simgeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

PROFESÖR

1

- Görme engelliler ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

5

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

DOÇENT

1

- Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak.

- Mikro Ekonometri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- İstatistik alanında dersler vermiş olmak.

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

- Aile Danışmanlığı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

2

- İngilizce öğretmenliği alanında doktora mezunu olmak.

- İngilizce öğretmenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- İngiliz Dili ve Edebiyatı-Karşılaştırmalı Edebiyat alanında Doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

9

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- Otizmli çocukların aileleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

10

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLİM TARİHİ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- Felsefe alanında doktora yapmış olmak.

- Felsefe Tarihi ve Tarih Felsefesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

11

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- Hukuk alanında lisans mezunu olmak.

- Uluslararası Hukuk alanında İngilizce uluslararası yayınlar yapmış olmak.

12

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Hukuk alanında lisans mezunu olmak.

- Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

13

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yükseklisans mezunu olmak.

- Eklemeli imalat alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

- Mimarlık Yapı Fiziği ve Malzemesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

14

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları ve çalışmaları olmak.

15

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.

- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında, SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları olmak.

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 85 veya üstü puan almış olmak.

16

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Matematik Mühendisliği doktora yapmış olmak.

- Fonksiyonel Analiz ve Kompleks Değişkenler alanında SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları ve çalışmaları olmak.

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

17

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR.

ÜYESİ

1

- Elektrik Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.

- Akıllı şebekeler alanında çalışmaları olmak.

- Alanında SCI veya SCI-Exp kapsamındaki dergilerde yayınları olmak.

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 85 (seksenbeş) veya üstü puan almış olmak.

18

MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak.

- Ulusal dergilerde akademik çalışma yapmış olmak.

19

MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak.

- Ulusal dergilerde akademik çalışmalar yapmış olmak.

 

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
 8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)
 9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
 10. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 11. 2 Adet Yeni Çekilmiş Fotoğraf 
 12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. İkametgâh
 15. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumu Gösterir Belge
 16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım dosya veya 7 adet cd / 7 adet flash disk.

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)
 9. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezunu olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği gösteren onaylı belge)
  (Noter onaylı veya Aslı gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
 11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
 12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 14. İkametgâh
 15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
 16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım dosya veya  5 adet cd / 5 adet flash disk.

 

NOT: Dilekçe ve Formları indirmek için Internet Explorer, Firefox, Yandex veya Maxthon browserlarını kullanınız. Google Chrome'da yapılan yeni güncelleme sebebiyle dosyalar indirilememektedir.

 

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041