İdari Personele İlişkin Mevzuat

Kanunlar:

- 1475 Sayılı İş Kanunu

- 4857 Sayılı İş Kanunu

- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yönetmelikler:

Yönergeler:

- İdari Personel Yönergesi

- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

 

Akademik Personele İlişkin Mevzuat

Kanunlar:

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Yönetmelikler:

- FSMVÜ Ana Yönetmeliği 

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Eseslara İlişkin Yönetmelik

Yönergeler:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi / YÖK Onay Yazısı

Akademik Personel Performans Yönergesi

Dil Eğitimi Akademik Performans Yönergesi 

Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri ve Ek Ders Ücreti Uygulama Yönergesi

Yaz Öğretimi Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Kurul Kararları:

Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar

Ales Puan Türü

Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları - Eki

- Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları (Uygulamalı Alanlar) - Eki

Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler  - Eki / 2023

Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler  - Eki  / 2022

- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeleri (Pasaport Hakkı) - Eki - Form

Diğer:

- Üniversitelerde Öğretmen Görevlendirmesi - Eki

Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar - Eki

 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı ile İlgili Usul ve Esaslar:

- Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları (13.02.2023)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (06.01.2022)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (29.11.2021)

- Yabancı Uyruklu Çalışma Ön İzni - (13.09.2021)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı - (24.08.2021)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - (24.02.2021)

- Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) - (04.08.2020)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (17.01.2020)   /   Eki

- Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanları (02.10.2014)

- Yurtdışı Görevlendirmeler (13.10.2009)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği