GEREKLİ EVRAKLAR

Uzatma başvurularında; 

 • Pasaport Fotokopisi (Yurtdışı giriş-çıkışlarının da bulunduğu),
 • Komisyon Raporu,
 • Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu.

Yeni başvurularda;

 • Pasaport Fotokopisi (Yurtdışı giriş-çıkışlarının da bulunduğu),
 • Diploma Tercümeleri ve Fotokopileri,
 • Yabancı Dil Eğitimi vereceklerin CELTA, DELTA, TESOL sertifikalarının Fotokopisi,
 • Varsa Çalışma İzin veya İkamet İzin Belgesinin Fotokopisi,
 • 2 Adet Fotoğraf,
 • Akademik Kariyerini Gösterir Belgeler ve Tercümeleri (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi atama yazıları),
 • Özgeçmiş,
 • Komisyon Raporu,
 • Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAMIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR

- Çalışma İzni Muafiyeti Başvuruları (13.02.2023)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (06.01.2022)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (29.11.2021)

- Yabancı Uyruklu Çalışma Ön İzni - (13.09.2021)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı - (24.08.2021)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - (24.02.2021)

- Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) - (04.08.2020)

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar - (17.01.2020)   /   Eki

- Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanları (02.10.2014)

- Yurtdışı Görevlendirmeler (13.10.2009)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Dışında Çalışan Doktora Derecesine Sahip Türk veya Yabancı Uyruklu Nitelikli Araştırmacıların Kısmi Zamanlı Görevlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar