Öğretim Üyesi Alım İlanı

Google Chrome üzerinden bağlantıda java hatası yaşndığından dolayı ilan metni görüntülenememektedir. İlan metni için buraya tıklayınız. 

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere daimi statüde öğretim üyesi kadrolarına Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

 

İlk Başvuru Tarihi : 09.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 23.12.2022

 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DOÇ. DR.

1

- Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

- Mimari Tasarım, Koruma ve Restorasyon alanında lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.

- Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu ile Tarihi Çevrelerde Kentsel Korunma alanında yayımlanmış akademik çalışmalara sahip olmak

- SSCI, SCI. SCIE veya AHCI kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

- İngilizce YDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 85 ve üzeri puan almış olmak.

2

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Mimarlık alanında, tasarım metodolojisi ve epistemoloji konuları odağında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

- İslam hukuku ve şehirleşmeye yansımaları alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda uluslararası hakemli dergi ve kitaplarda yayımlanmış çalışmalara sahip olmak.

- Mimari tasarım alanında ve karar verme süreçleri üzerine lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak,

- İleri düzeyde İngilizce biliyor olmak,

3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.

- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktorasını yapmış olmak.

- Yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışmaları olmak.

- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Biyomedikal, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Mekatronik veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.

- SCI veya SCI Exp. Kapsamındaki dergilerde alanında yayınları olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

 1. Dilekçe
 2. Başvuru Formu
 3. YÖK Formatında Özgeçmiş
 4. Klasik Formatta Özgeçmiş
 5. Yayın Listesi
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları
  (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
  (Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte E-devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları kabul edilecektir.)
 8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için).
 9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
 10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
 11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 13. İkametgâh
 14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
 15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım cd veya flash disk.

 

NOT: Dilekçe ve Formları indirmek için Internet Explorer, Firefox, Yandex veya Maxthon browserlarını kullanınız. Google Chrome'da yapılan yeni güncelleme sebebiyle dosyalar indirilememektedir.

 

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041